AVÍS LEGAL
Aquest Avís Legal regula la utilització per part dels usuaris de les pàgines web contingudes en el lloc en Internet www.campingdebesalu.com, propietat de càmping de Besalú.
La navegació pel website, atribueix la condició d’usuari i comporta l’acceptació plena i sense reserves del present Avís Legal. CAMPING DE BESALÚ a través del seu website, facilita als usuaris l’accés a determinats continguts posats a disposició per CAMPING DE BESALÚ o per tercers proveïdors de serveis i continguts. L’usuari accepta voluntàriament que l’ús d’aquests té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

CAMPING DE BESALÚ es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració o contingut del website i del present Avís Legal. Aquestes modificacions es consideraran vàlidament notificades des de la seva publicació a la web. L’usuari s’obliga a llegir el present Avís Legal cadascuna de les ocasions que pretengui accedir al website.

Tot tipus de contingut inclòs en el website, així com el disseny i el codi font de les pàgines web del mateix, està protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i sobre propietat industrial.

La totalitat del website i, especialment, text, imatges, programari, i codi font és propietat de CAMPING DE BESALÚEn el cas de continguts inclosos en el website dels que no es posseeixin drets de propietat intel·lectual o industrial, CAMPING DE BESALÚ garanteix que ha obtingut l’autorització del seu legítim titular per a l’explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i, si escau, transformació dels mateixos. Aquests últims són enumerats al peu d’aquesta mateixa pàgina.

En particular, els usuaris i altres persones que vulguin explotar, reproduir, distribuir, comunicar públicament i transformar els continguts inclosos en el website hauran realitzar-lo amb la prèvia autorització de CAMPING DE BESALÚ o, si escau, del seu legítim titular i sempre realitzant aquestes actuacions de bona fe i seguint les directrius del present Avís Legal, així com de la Llei, moral i ordre públic.

Qualsevol signe, denominació o qualsevol altre dret de propietat industrial que distingeixi o serveixi per a distingir els productes i serveis de CAMPING DE BESALÚen el mercat són propietat d’aquesta empresa. Per a la utilització dels mateixos en el mercat per part de tercers que no siguin CAMPING DE BESALÚ s’haurà de comptar amb l’autorització expressa de la mateixa.

Els enllaços establerts en el website no representen cap tipus de relació entre CAMPING DE BESALÚ i les persones titulars dels citats llocs en Internet enllaçats, pel que CAMPING DE BESALÚ no serà responsable dels continguts i serveis que poguessin oferir-se en les pàgines enllaçades. En tot cas CAMPING DE BESALÚ respecta tot tipus de drets i, especialment els de propietat intel·lectual i industrial, dels legítims titulars dels llocs en Internet enllaçats a través del website de CÀMPING DE BESALÚ.

En qualsevol cas CAMPING DE BESALÚse reserva el dret a emprendre les oportunes accions legals en cas d’actes de confusió, engany, denigració, comparança, imitació, explotació de la reputació aliena, incorporació de referències ocultes en llocs d’Internet perjudicials per CAMPING DE BESALÚ, o qualsevol altra conducta anàloga o similar que perjudiqui els seus legítims drets de propietat.

L’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta, lícita i de conformitat a la Llei i al present Avís Legal. En particular, es compromet a no utilitzar els continguts amb una finalitat contrària a la Llei, moral o ordre públic; a no reproduir o copiar, no distribuir, no permetre l’accés públic, no transformar i no modificar cap tipus de contingut del website, llevat de que conti amb autorització expressa i en qualsevol tipus de suport, ja sigui físic o lògic, de CÀMPING d’BESALÚo amb autorització expressa, si escau, del legítim titular dels drets sobre els continguts abans esmentats.

Així mateix l’usuari s’obliga a no utilitzar el disseny i el codi font de les pàgines web del website amb una finalitat contrària a la Llei, moral o ordre públic. CAMPING DE BESALÚ podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o el present Avís Legal.

El present Avís Legal es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis d’Espanya. En cas de conflicte, dificultat o controvèrsia respecte de qualsevol matèria del present Avís Legal, aquest serà sotmès a la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de Girona sempre que això no contravingui la legislació vigent.

No corresponen a càmping de Besalú l’autoria de certes imatges nomenant l’autoria a les següents persones, de les quals s’ha obtingut la seva lliure distribució per a la pàgina:
Monica Mateu Clos y Pablo Martin Fadon para las imagenes del Camping de Besalú.
ICONOS de Scott de Jonge
Más iconos y fotos:
Photo by rawpixel.com from Pexels
pexels.com
<div>Icons made by <a href=”http://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a> is licensed by <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/” title=”Creative Commons BY 3.0″ target=”_blank”>CC 3.0 BY</a></div>
<div>Icons made by <a href=”http://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a> is licensed by <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/” title=”Creative Commons BY 3.0″ target=”_blank”>CC 3.0 BY</a></div>
<div>Icons made by <a href=”http://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a> is licensed by <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/” title=”Creative Commons BY 3.0″ target=”_blank”>CC 3.0 BY</a></div>
<a href=’https://www.freepik.com/free-vector/beautiful-green-landscape-background_922670.htm’>Designed by Freepik</a>
<div>Icons made by <a href=”https://www.flaticon.com/authors/gregor-cresnar” title=”Gregor Cresnar”>Gregor Cresnar</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a> is licensed by <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/” title=”Creative Commons BY 3.0″ target=”_blank”>CC 3.0 BY</a></div>
<div>Icons made by <a href=”http://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a> is licensed by <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/” title=”Creative Commons BY 3.0″ target=”_blank”>CC 3.0 BY</a></div>
<div>Icons made by <a href=”https://www.flaticon.com/authors/gregor-cresnar” title=”Gregor Cresnar”>Gregor Cresnar</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a> is licensed by <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/” title=”Creative Commons BY 3.0″ target=”_blank”>CC 3.0 BY</a></div>
<div>Icons made by <a href=”http://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a> is licensed by <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/” title=”Creative Commons BY 3.0″ target=”_blank”>CC 3.0 BY</a></div>
<div>Icons made by <a href=”http://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a> is licensed by <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/” title=”Creative Commons BY 3.0″ target=”_blank”>CC 3.0 BY</a></div>
<div>Icons made by <a href=”https://www.flaticon.com/authors/srip” title=”srip”>srip</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a> is licensed by <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/” title=”Creative Commons BY 3.0″ target=”_blank”>CC 3.0 BY</a></div>
<div>Icons made by <a href=”https://www.flaticon.com/authors/dave-gandy” title=”Dave Gandy”>Dave Gandy</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a> is licensed by <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/” title=”Creative Commons BY 3.0″ target=”_blank”>CC 3.0 BY</a></div>
<div>Icons made by <a href=”https://www.flaticon.com/authors/gregor-cresnar” title=”Gregor Cresnar”>Gregor Cresnar</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a> is licensed by <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/” title=”Creative Commons BY 3.0″ target=”_blank”>CC 3.0 BY</a></div>
<div>Icons made by <a href=”http://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a> is licensed by <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/” title=”Creative Commons BY 3.0″ target=”_blank”>CC 3.0 BY</a></div>
<div>Icons made by <a href=”https://www.flaticon.com/authors/smashicons” title=”Smashicons”>Smashicons</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a> is licensed by <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/” title=”Creative Commons BY 3.0″ target=”_blank”>CC 3.0 BY</a></div>
<div>Icons made by <a href=”http://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a> is licensed by <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/” title=”Creative Commons BY 3.0″ target=”_blank”>CC 3.0 BY</a></div>
<div>Icons made by <a href=”https://www.flaticon.com/authors/fjstudio” title=”fjstudio”>fjstudio</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a> is licensed by <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/” title=”Creative Commons BY 3.0″ target=”_blank”>CC 3.0 BY</a></div>
<div>Icons made by <a href=”http://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a> is licensed by <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/” title=”Creative Commons BY 3.0″ target=”_blank”>CC 3.0 BY</a></div>
<div>Icons made by <a href=”http://www.freepik.com” title=”Freepik”>Freepik</a> from <a
<div>Icons made by <a href=”https://www.flaticon.com/authors/zlatko-najdenovski” title=”Zlatko Najdenovski”>Zlatko Najdenovski</a> from <a href=”https://www.flaticon.com/” title=”Flaticon”>www.flaticon.com</a> is licensed by <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/” title=”Creative Commons BY 3.0″ target=”_blank”>CC 3.0 BY</a></div>